Freelance Journalist & Researcher

Intervju

I love språk: Jiddisch och framtiden

 I år 2010 är det tio år sedan finska, romani chib, jiddisch, meänkieli och samiska blev erkända som nationella minoritetsspråk. Vem ska se till att språket lever vidare om få talar det? Är det staten, skolan, eller talarna själva? Och varför är det viktigt att bevara? Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Lotta Jankell samtalar med Sarah Schulman, Ida Olniansky och David Krantz.

Länk: https://urskola.se/Produkter/157290-I-love-sprak-Jiddisch-och-framtiden

Publicerat av Sveriges Utbildningsradio, 2010.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.