Freelance Journalist & Researcher

Föreläsning

Burma och drömmen om demokrati, Utrikespolitiska Institutet

Utrikespolitiska institutet (UI) anordnar halvdagar för grupper av gymnasister som är speciellt intresserade av utrikespolitik.
Under dagen beskriver och förklarar vi komplicerade konflikter i världen och tittar närmare på hur Sveriges arbete med internationellt utvecklingsarbete ser ut. Målet är att öka förståelsen och intresset för de förutsättningar som gäller för aktörers och staters agerande. Föreläsningarna följs av frågor i en aktiv dialog med publiken.
Denna dag är kostnadsfri för gymnasieklasser och arrangeras i samarbete med Sida.
Moderator är Ylva Pettersson, programsamordare och analytiker på UI.
Producerat av Utrikespolitiska institutet (UI). Redigerat av Johan Fager.
Musik av V.Kearns, M.Ahlberg och A.Carghill.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.